wczytywanie

Autoryzowany serwis

 • Autoryzowany serwis JEPP
 • Autoryzowany serwis peugeot
 • Autoryzowany serwis citroen
 • Autoryzowany serwis fiat
 • Autoryzowany serwis opel

Kontakt

Godziny pracy:

Serwis:      Pn - Pt  7:00 - 17:00,     Sob. 7:00 - 13:00

Części zamienne :  Pn - Pt  7:00 - 17:00,  Sob. 7:00 - 13:00

Diagnostyka: Pn - Pt  7:00 - 18:00,    Sob. 7:00-14:00

Sprzedaż samochodów: Pn - Pt  8:00 - 16:00,   Sob. nieczynne

Pomoc drogowa: 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia


 

Poniżej przedstawiamy spis numerów wewnętrznych centrali (18) 443 23 66, a także adresów skrzynek pocztowych dla każdej komórki organizacyjnej w obrębie firmy MOTO SOWA

Nazwa komórki Numer wewnętrzny Adres skrzynki pocztowej
Pomoc drogowa 1 pomocdrogowa@motosowa.pl
Sprzedaż samochodów 2 salon@motosowa.pl
Diagnostyka 3 serwis@motosowa.pl
Serwis 4 serwis@motosowa.pl
Części zamienne
(oryginalne i zamienniki)
5 czesci@motosowa.pl
Naprawy blacharsko-lakiernicze 6 blachlak@motosowa.pl
(naprawy blacharsko-lakiernicze - ogólnie)
likwidacjaszkod@motosowa.pl
(naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku szkody komunikacyjnej)
Ubezpieczenia 7 ubezpieczenia.sowa@gmail.com
Księgowość 8 finanse@motosowa.pl
Połączenie z konsultantem 9

Wszystkie wyżej wymienione numery obowiązują:

 • od poniedziałku do piątku - w godzinach 800 - 1700,
 • w soboty - w godzinach 800 - 1400.

W pozostałych terminach wybór zostaje ograniczony do numerów: 1 oraz 9.

 

KLAUZULA INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI/ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1 − Dane osobowe dostarczone przez klienta stacji dealerskiej, które dotyczą relacji handlowych, negocjacji poprzedzających zawarcie umowy oraz związanych z realizacją umowy (zwanych dalej “Danymi”) będą przetwarzane w następujących celach:

 1. celach ściśle związanych z realizacją umowy sprzedaży, które mają kluczowe znaczenie dla zarządzania relacjami z klientem i wynikają z wymogów prawnych (np. zasady księgowości i prawo podatkowe), do których sprzedawca musi się stosować. W odniesieniu do tych celów sprzedawca działa jako administrator przetwarzania danych;

 2. celach ściśle związanych ze stosunkiem umownym pomiędzy klientem a FCA Italy S.p.A. (zwanym dalej “FCA”). W szczególności FCA będzie przetwarzać Dane jako administrator danych w celu spełnienia zobowiązań wynikających z umowy oraz wymogów prawnych dotyczących gwarancji, bezpieczeństwa produktów (np. akcje nawrotowe); w celu przeprowadzania audytów stacji dealerskiej; w celu udzielenia klientowi odpowiedzi oraz spełnienia wszelkich żądań klienta; w celu przeprowadzenia badania zadowolenia klienta w zakresie jakości produktów i usług FCA zgodnie z uzasadnionym interesem FCA;

 3. za zgodą klienta, wysyłanie informacji handlowych jak również reklam dotyczących produktów i usług stacji dealerskiej oraz prowadzenie badań rynkowych (“Marketing”);

 4. za zgodą klienta, wysyłanie informacji handlowych jak również reklamowanie produktów i usług FCA lub prowadzenie badań rynkowych (“Marketing”);

 5. za zgodą klienta, umożliwienie stacji dealerskiej analizowanie zachowań klienta, jego nawyków i skłonności do zakupu w celu poprawy produktów i usług świadczonych przez stację dealerską jak również wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klienta (“Profilowanie”);

 6. za zgodą klienta, umożliwienie FCA analizowanie zachowań klienta, jego nawyków i skłonności do konsumpcji w celu poprawy produktów i usług świadczonych przez FCA oraz wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klienta (“Profilowanie”);

 7. za zgodą klienta, przekazywanie Danych podmiotom zależnym i powiązanym ze stacją dealerską, jak również jej partnerom z branży motoryzacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej oraz telekomunikacyjnej, które będą je przetwarzać w celu wysyłania informacji handlowych oraz reklamowania ich wyrobów i usług lub prowadzenia badań rynkowych (“Działania Marketingowe prowadzone przez stronę trzecią”);

 8. za zgodą klienta, przekazywanie Danych podmiotom zależnym i powiązanym z FCA jak również jego partnerom z branży motoryzacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej, które będą je przetwarzać w celu wysyłania informacji handlowych oraz reklamowania ich produktów i usług lub prowadzenia badań rynkowych ("Działania Marketingowe prowadzone przez stronę trzecią").

Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, automatycznie lub elektronicznie, w tym za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (np. automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS), faksu oraz wszelkich innych środków (np. stron internetowych, aplikacji na telefony komórkowe).

2 − Podanie Danych jest zawsze dobrowolne. Jednak brak podania Danych w celach wymienionych w art. 1) podpunkt (a) i (b) uniemożliwi zawarcie umowy i/lub wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy, gdyż tego rodzaju przetwarzanie nie wymaga zgody klienta. Natomiast brak podania Danych w celach wymienionych w art. 1) podpunkt (c), (d), (e), (f), (g) i (h) nie wpłynie na wykonanie umowy przez stację dealerską ani na świadczenie usług związanych z umową lub z niej wynikających.

3 − Administratorem danych do celów wymienionych w art. 1) podpunkt (a), (c), (e), (g) jest stacja dealerska reprezentowana przez swojego przedstawiciela prawnego. Możecie Państwo skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych stacji dealerskiej pisząc na adres e-mail szymon.semla@gmail.com

Administratorem danych do celów wymienionych w art. 1) podpunkt (b), (d), (f), (h) jest FCA Italy S.p.A. z siedzibą w Turynie, Corso Agnelli, 200. Z zespołem Inspektora Ochrony Danych Osobowych FCA można skontaktować się pisząc na adres e-mail dpo@fcagroup.com.

4 − Do celów wymienionych w art. 1) Dane mogą być przetwarzane przez strony trzecie działające w imieniu administratorów danych jak stanowi art. 3), zgodnie z wymogami umowy, w państwach członkowskich UE lub w krajach znajdujących się poza nią. Dane mogą być przekazywane stronom trzecim w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, wykonania nakazów władz publicznych lub skorzystania z przysługujących administratorowi danych praw przed organami sądowymi.

5 - W ramach swoich stosunków umownych administratorzy danych mogą przekazywać Dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu administratorów danych. Zarządzanie bazami Danych oraz przetwarzanie Danych odbywa się zgodnie z celami przetwarzania i jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W przypadku gdy Dane są przekazywane poza EOG, administratorzy danych podejmą odpowiednio wszelkie działania umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony Danych, włączając w to m.in. umowy oparte na standardowych warunkach umownych przyjętych przez Komisję Europejską, określających zasady przekazywania danych poza EOG.

6- Dane przetwarzane zgodnie z art. 1 podpunkt (a) i (b) będą przechowywane przez okres uznany za niezbędny do realizacji tych celów. Dane będą mogły być przechowywane przez dłuższy okres czasu w przypadku potencjalnych i/lub rzeczywistych roszczeń i wynikających z nich zobowiązań związanych z celami określonymi w art. 1 podpunkt (a) i (b). Dane przetwarzane w celach marketingowych i profilowania będą przechowywane przez administratorów danych od chwili wyrażenia przez klienta zgody do chwili, w której klient ją wycofa. Z chwilą wycofania zgody, Dane nie będą dłużej przetwarzane do celów marketingowych i profilowania, jednak mogą nadal być przechowywane przez administratorów danych w celu obsługi potencjalnych roszczeń i/lub procesów sądowych. Okres przetwarzania Danych w przypadku marketingu i profilowania jest zgodne z lokalnym prawem i decyzjami organu ochrony danych.

7 − Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu oznacza prawo do otrzymania od administratorów danych informacji czy Dane klienta są przetwarzane, a jeśli tak, otrzymanie do nich dostępu;

 2. prawo do poprawiania oraz usuwania oznacza prawo do otrzymania sprostowania niedokładnych i/lub niepełnych Danych jak również prawo do usunięcia ich na podstawie uzasadnionego wniosku;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do wnioskowania o wstrzymanie przetwarzania na podstawie uzasadnionego wniosku;

 4. prawo do przenoszenia Danych oznacza prawo do otrzymania Danych w usystematyzowanym formacie, powszechnie wykorzystywanym oraz czytelnym, jak również prawo do przekazania Danych innemu administratorowi danych;

 5. prawo sprzeciwu oznacza prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych w przypadku uzasadnionego wniosku, w tym jeśli Dane są przetwarzane w celach marketingowych lub profilowania, jeśli przewidziano;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Danych odbywa się niezgodnie z prawem.

Aby skorzystać z przysługujących wyżej wymienionych praw, klient może zwrócić się pisemnie do przedstawiciela prawnego stacji dealerskiej jeśli chodzi o cele wymienione w art. 1) podpunkt (a), (c), (e), (g), natomiast jeśli chodzi o cele wymienione w art. 1) podpunkt (b), (d), (f), (h) do FCA Italy S.p.A. Corso Agnelli 200, Turyn, Włochy lub pisząc na adres e-mail privacy@fcagroup.com.

 


Odwiedź nas

 

Zarezerwuj wizytę -Kontakt

Zarezerwuj wizytę

Umów się na jazdę testową -Kontakt

Umów się na jazdę testową

Zapytaj o ofertę -Kontakt

Zapytaj o ofertę

Pozostałe pytania -Kontakt

Pozostałe pytania

Zapraszamy do kontaktu Nasi pracownicy szczegółowo odpowiedzą na każde państwa pytanie

18 443-23-66
biuro@motosowa.pl
Wielopole 140, 33-311 Wielogłowy

Pomoc drogowa: 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia
Diagnostyka: Pn - Pt 7:00 - 18:00, Sob. 7:00-14:00
Sklep: Pn - Pt 6:30 - 17:00, Sob. 6:30 - 13:00

Serwis: Pn - Pt 7:30 - 17:00, Sob. 7:30 - 13:00
Salon: Pn - Pt 8:00 - 17:00, Sob. 8:00 - 14:00

do_gory